Meny

HSB Solskiftet

Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens fastighet.

I styrelsen ingår följande personer:

Mattias Weidmar Vicevärd
Carl-Erik  Johnson Vice Ordförande & Vicevärd
Joakim Sander Ledamot
Anders Göréus Ledamot
Jela Krnjic Sektreterare
Marika Andersson Ordförande
Ronny Berg Ledamot
Zoran Petrovic Vice Sekreterare

Om föreningen