Meny

HSB Solskiftet

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver skriftligt samtycke av styrelsen.

Bilaga: Blankett andrahandsuthyrning

För boende