Meny

HSB Solskiftet

Miljöhus

På Solskiftet har vi beslutat att vi skall källsortera allt vårt avfall. För detta har vi våra miljöhus som har kärl och behållare för de olika fraktionerna.

Miljöhus 1

Miljöhus

 

Instruktionerna för sortering finns på respektive sopkärl i miljöhusen.

Bilaga: kallsorteringsguideboende

För boende