Meny

HSB Solskiftet

Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens fastighet.

I styrelsen ingår följande personer:

Marika Andersson Ordförande
Zoran PetrovićVice Ordförande
Mattias Weidmar Ledamot
Jela Krnjić Sektreterare
Anders Göréus Vice Sekreterare
Joakim Sander Ledamot
Niklas Grip Ledamot
Ronny Berg Ledamot

Om föreningen